Visual Basic - Praktické příklady

  cena: 80 Kč  autorIng. Ján Hanák, Ph.D., MVP  vydavatelComputer Media s.r.o.
aktualizováno: 13.12.2012  obtížnost
Počet stran: 160 stran
Rok vydání: 2012
Formáty:  PDF (3.8 MB)  
Ukázka PDF (1.4 MB)  
Intencí této knihy je dovést mírně pokročilé programátory v jazyce Visual Basic 2010 na
úroveň pokročilých programátorů v tomto jazyce. Jsme přesvědčeni o tom, že
žádný praktický vývojář v jazyce Visual Basic 2010 se neobejde bez solidních a vskutku
hlubokých znalostí objektového programování v tomto prostředí. V zájmu vysvětlení
všech jemných nuancí objektového programování je tomuto paradigmatu dedikována
první část této publikace. V ní se čtenáři setkají se všemi principy OOP, k nimž patří
objektová abstrakce, zapouzdření, dědičnost a polymorfi smus. Po absolvování první části
knihy pak mohou čtenáři přejít k její druhé části, v níž je předmětem výkladu praktické
vizuální, událostní a paralelní programování. Kromě již popsaných paradigmat poskytuje
kniha také demonstraci vybraných rysů funkcionálního programování, a to zejména
v podkapitolách, jež charakterizují -výrazy a unifi kovaný dotazovací jazyk LINQ.
Při tvorbě programů, které jsou vyvíjeny v této knize, bylo použito integrované vývojové
prostředí produktu Microsoft Visual Basic 2010 Express. Podotkněme, že tento produkt je
zdarma dostupný pro všechny fanoušky jazyka Visual Basic. Samozřejmě, programovat
v jazyce Visual Basic 2010 mohou vývojáři také v prostředí „velkého“ produktu Microsoft
Visual Studio 2010, které také obsahuje spřízněné prostředí pro jazyk Visual Basic 2010.

Podobné tituly

Ukázka obsahu

Omezit výsledky
  CZK
 
 
Rozšířené vyhledávání
  
Jste tu poprvé? Zaregistrujte se!
Nebo jste zapomněli své heslo?
nákupní košík: 0 položek / 0 Kč
{"libi":"Co se mi l\u00edbilo","nelibi":"Co se mi nel\u00edbilo","zavadny":"Nahl\u00e1sit z\u00e1vadn\u00fd obsah","pridat":"P\u0159idat do","oblibeny":"Obl\u00edben\u00fdch","muj_obsah":"M\u00e9ho obsahu","id_kurz":"2851","prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","ano":"Ano","ne":"Ne","obalka_audio":"Audio","obalka_video":"Video","obalka_text":"Text, Kurz","obalka_kniha":"eKniha","obalka_kniha_drm":"eKniha (DRM)","obalka_prihlasit":"Pro p\u0159ehr\u00e1n\u00ed je t\u0159eba se p\u0159ihl\u00e1sit","obalka_koupit":"P\u0159ehr\u00e1n\u00ed vy\u017eaduje zakoupen\u00e9 p\u0159edplatn\u00e9","obalka_prehrat":"P\u0159ehr\u00e1t epizodu","flash":"Zobrazen\u00ed multimedi\u00e1ln\u00edho obsahu vy\u017eaduje instalaci nejnov\u011bj\u0161\u00ed verze z\u00e1suvn\u00e9ho modulu Flash Player, dostupn\u00e9ho na adrese "}
http://www.virtbook.cz/
http://www.virtbook.cz/cmedia/visual-basic-prakticke-priklady
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému