Kompendium informatiky a výpočetní techniky

  cena: 800 Kč  autorPavel Navrátil  vydavatelComputer Media s.r.o.
aktualizováno: 26.9.2011  obtížnost
Představujeme unikátní komplet pro potřeby učitelů informatiky a výpočetní techniky, který nemá na českém trhu obdoby. Jedná se o ucelenou sadu materiálů, příkladů, softwaru, obrázků, schémat a elektronických zdrojů.

Komplet, který tu dosud nebyl. Komplet, který nemá obdobnou konkurenci a komplet, který mimořádně klade důraz na elektronické zdroje ve výuce - to je KOMPENDIUM.

Podobné tituly

Ukázka obsahu

Soubory ke stažení
Soubory titulu
 data-A-D.rar
(128.5 MB)
 data-E-G.rar
(49.5 MB)
 data-H-R.rar
(88.8 MB)
 Kniha1_A-D.pdf
(13.6 MB)
 Kniha2_E-G.pdf
(5.4 MB)
 Kniha3_H-R.pdf
(6.9 MB)
 wrar401cz.exe
(1.5 MB)
Soubory stránky
1448

Do několika týdnů po uvedení na trh se tato sada materiálů pro učitele stala bestsellerem. Používá ji již více než 1 000 škol v České republice.

Představujeme komplet pro potřeby učitelů informatiky a výpočetní techniky, který nemá na českém trhu obdoby. Jedná se o ucelenou sadu materiálů, příkladů, softwaru, obrázků, schémat a elektronických zdrojů.

Komplet, který tu dosud nebyl. Komplet, který nemá obdobnou konkurenci a komplet, který mimořádně klade důraz na elektronické zdroje ve výuce - to je KOMPENDIUM.

Autorem kompletu je zkušený spisovatel počítačových učebnic a autor několika bestsellerů - Pavel Navrátil. Autor i společnost Computer Media s.r.o. vložili do kompletu maximální množství dosud sesbíraných materiálů a zdrojů. Vůbec poprvé tak nakladatel zpřístupňuje tolik vlastního know-how, které jinak poskytuje pouze v tištěné podobě.

Computer Media s.r.o. po průběžném a dlouhodobém zjišťování potřeb zákazníků sáhla po novém způsobu poskytování materiálů učitelům. V Kompendiu vůbec poprvé v takovém měřítku došlo ke zpřístupnění velkého množství textů, obrázků, dat, testů, odkazů na on-line zdroje a dalších materiálů pro výuku informatiky v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Vznikl tak rozsáhlý soubor materiálů, nejen dlouhou dobu zpracovávaných a známých například z našich obrazů či knih, ale rovněž zcela nových, vytvořených výhradně pro tento jedinečný komplet. Právě na elektronickou formu zdrojů materiálů byl kladen velký důraz. Díky elektronické podobě materiálů můžete použít například PDF soubory s připraveným textem k danému tématu a prostě je jen studentům vytisknout. Díky tomu můžete v elektronické podobě ukázat na monitoru či pomocí projektoru kvalitní obrázky komponent počítače, které znáte z našich obrazů. Kompendium obsahuje velké množství schémat v PDF, a to od obrázků či schémat s historií počítače, přes jednotlivé komponenty, karty, procesory, vnitřní uspořádání PC, porty, až po 3D renderovaná schémata, technologické obrázky, 2D vektorová schémata apod. To vše v kvalitě pro tisk na klasické stolní tiskárně nebo pro promítání na projektoru - samozřejmě v barvách.

V tomto kompletu dostáváte k dispozici materiály v elektronické podobě, a to pro celou školu. Komplet obsahuje v elektronické podobě například i testy připravené pro procvičování, tj. různé podpůrné soubory s texty či obrázky v praktických oblastech. Kompendium završuje průřez zajímavým softwarem z nejrůznějších oblastí dodávaným na dvou ze tří CD.

Nosné knihy
Páteř celého kompletu tvoří tři nosné knihy formátu A4 s jednotlivými hlavními oblastmi. Každá publikace obsahuje pouze několik oblastí, označených písmeny (např. A, B, C apod.). Každá oblast pak obsahuje číslované kapitoly - témata. U každého tématu je v publikaci jednak označena jeho náročnost, dále potřebnost ve výuce, doporučená časová dotace pro jeho zvládnutí, cíl tématu, samotný výklad a na konci probíraného tématu nechybí ani odkazy na další zdroje v Kompendiu i na internetové stránky týkající se tématu. Knihy jsou tak za prvé cenným zdrojem informací, neboť obsahují komplexní výklad problematiky a za druhé informačními rozcestníky pro každé jedno konkrétní téma. Například dejme tomu, že probíráte problematiku hardwaru osobního počítače, konkrétně externí přídavná zařízení. Sáhnete proto po knize A, protože ta je věnována hardwaru. V ní naleznete kapitolu A06, protože ta se zabývá externími zařízeními. Zde již naleznete cíl tématu, výklad o externích zařízeních, ze kterého můžete čerpat informace do hodiny, odkazy na to, které tištěné karty se přímo týkají této konkrétní kapitoly, odkazy na CD a to na příslušná PDF schémata, na testy týkající se kapitoly, odkazy na internetové stránky s problematikou atd. Díky rozcestníku v knize tak okamžitě víte, kde jsou jaké materiály pro dané téma k dispozici. Samozřejmě jsou myšleny materiály připravené námi v rámci Kompendia. Na konci každého tématu je seznam na další zdroje. A to jednak na internetové stránky a jednak na soubory či karty na CD.

Výpisky žákům
Pryč jsou doby, kdy si žáci museli dělat poznámky z informatiky na papír či do sešitu. Nyní jsme k většině témat připravili výtah z toho nejdůležitějšího, a to - jak jinak - v elektronické podobě. Stačí buď žákům nakopírovat nebo vytisknout profesionálně připravené materiály i s obrázky a schématy. Při tvorbě výpisků byl důraz kladen na stručné, výstižné a dostatečně srozumitelné podání problematiky. Každý soubor s výpiskem a podoba výpisku samotného je graficky dobře označena. Výpisky tak korespondují s hlavními knihami a i žáci se v nich mohou snadno orientovat.

Testy a podpůrná data
K většině témat naleznete v elektronické podobě i soubory testů. Ty jsou zde jako listy ve formátu PDF připraveny k vytištění. U praktických témat jsou rovněž k dispozici podpůrná data. Jedná se o nejrůznější soubory nebo části textů či tabulek potřebných pro příklady nebo procvičování jako takové. Například pokud má žák za úkol provést editaci textu, je zde soubor s tímto textem připraven. Pokud má vložit obrázek, naleznete zde připravený obrázek apod.

Schémata
V Kompendiu můžete vůbec poprvé najít širší databanku profesionálně zpracovaných schémat v elektronické podobě ve formátu PDF. Schémata tak lze velmi snadno ukázat na dataprojektoru nebo rozkopírovat studentům do jejich osobních adresářů. Computer Media s.r.o. mimo jiné zpřístupnila řadu obrázků ze svých školami oblíbených velkoplošných nástěnných obrazů, s nimiž nyní i Vy můžete libovolně pracovat v elektronické podobě. Schémata prolínají celým kompendiem. Některá témata mají i několik schémat či obrázků a jiné nemusí mít žádný. Vše je závislé na oblasti a charakteru tématu. Například oblast hardwaru nebo technologií je schématy bohatě dotována. Na druhé straně například výuka textového editoru nenabízí příliš možností pro obrazová data. Šest zajímavých schémat je v kompendiu kromě elektronické podoby dodána i v tištěné podobě.

Tištěné miniplakátky
Součástí kompletu je i šest tištěných plakátků velikosti A3+ (větší A3). Tisk je plnobarevný. Jedná se o výběr - ilustrační ukázku schémat, která jsou k dispozici i na přiloženém CD v elektronické podobě ve formátu PDF.

Struktura oblastí kompendia
Uvedené položky jsou hlavní oblasti. Ty pod sebou mají X dalších témat jejichž počet je závislý na rozsahu oblasti.
- Historie výpočetní techniky
- Základní pojmy a jednotky
- Hardware
- Operační systémy
- Textové editory
- Tabulkové kalkulátory
- Počítačová grafika
- Digitální fotografie, video
- Databáze
- Internet
- E-mail a další komunikační služby internetu
- Moderní počítačové technologie a principy
- Počítačové sítě.
- Počítačové viry a antivirové programy
- Komprimace
- Doplňující témata

Omezit výsledky
  CZK
 
 
Rozšířené vyhledávání
  
Jste tu poprvé? Zaregistrujte se!
Nebo jste zapomněli své heslo?
nákupní košík: 0 položek / 0 Kč
{"libi":"Co se mi l\u00edbilo","nelibi":"Co se mi nel\u00edbilo","zavadny":"Nahl\u00e1sit z\u00e1vadn\u00fd obsah","pridat":"P\u0159idat do","oblibeny":"Obl\u00edben\u00fdch","muj_obsah":"M\u00e9ho obsahu","id_kurz":"180","prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","ano":"Ano","ne":"Ne","obalka_audio":"Audio","obalka_video":"Video","obalka_text":"Text, Kurz","obalka_kniha":"eKniha","obalka_kniha_drm":"eKniha (DRM)","obalka_prihlasit":"Pro p\u0159ehr\u00e1n\u00ed je t\u0159eba se p\u0159ihl\u00e1sit","obalka_koupit":"P\u0159ehr\u00e1n\u00ed vy\u017eaduje zakoupen\u00e9 p\u0159edplatn\u00e9","obalka_prehrat":"P\u0159ehr\u00e1t epizodu","flash":"Zobrazen\u00ed multimedi\u00e1ln\u00edho obsahu vy\u017eaduje instalaci nejnov\u011bj\u0161\u00ed verze z\u00e1suvn\u00e9ho modulu Flash Player, dostupn\u00e9ho na adrese "}
http://www.virtbook.cz/
http://www.virtbook.cz/cmedia/kompendium-informatiky-a-vypocetni-techniky
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému